TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020Vuosi 2020 oli Ry TAIMI II ry:n 137. toimintavuosi.

137 vuoteen mahtuu paljon erilaista ja antoisaa toimintaa sekä ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Vuosi 2020 oli Covid 19 -pandemian takia haastava. Jäsenet eivät päässeet mukaan yhdistyksemme järjestämiin retkiin ja tilaisuuksiin sekä kerhotoiminta oli keskeytettävä.


” TAIMELAISET ” voivat aina olla ylpeitä yhdistyksestämme ja toiminnastamme.


Yhdistyksellämme ja toimitalollamme merkittävä sija turkulaisessa raittiustyössä,
sekä tapahtumapaikkana turkulaisille.

Jäsenistö

Vuoden alkaessa yhdistykseen kuului yhteensä 89 jäsentä. Vuoden aikana uusia jäseniä liittyi 4 ja 3 poistettiin maksamattomien jäsen-maksujen vuoksi ja omasta pyynnöstä eronneita 3 kuolleita 4. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 83.Yhdistyksen jäsenistä siirtyivät ajasta ikuisuuteen:
Eila Koskinen Helena Hietanen Tuula Gers Antti Kättylä

Emme unohda muistoas kaunista hyvää, viime leposi olkoon rauhaisaa, syvää.


Merkkipäiviä vietettiin yhdistyksen piirissä seuraavasti:100 vuotta 95 vuotta

Lea Vainio Laila Lahti

Irja Järvinen Liisa Pajunen

90 vuotta 85 vuotta

Pirkko Ääri Ulla Oksanen

Sinikka Niemi

Tauno Vihervä

80 vuotta 75 vuotta

Meri Brusi Sinikka Leinonen

Mikko Nieminen Hilkka Östman

65 vuotta

Jouko Virtanen


Elämän lakien mukaan

vanhenemista ei vältä kukaan.

Mutta henkemme ei vanhene,

vuos`vuodelta vain nuortuu se.

Kaikkia edellä mainittuja merkkipäivänsä viettäneitä on

muistettu Sari Kuuston tekemällä onnittelukortilla.

Johtokunta

Johtokunta piti toimintavuoden aikana kolme (3) kokousta.

Pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 41 pykälää.

Johtokunnan kokoonpano oli seuraavanlainen;
Kukka Lindholm puheenjohtaja

Reima Lindberg varapuheenjohtaja

Carita Virtanen sihteeri/jäsenkirjuri

Auli Leinikka jäsen

Marja-Liisa Lumikangas jäsen

Esko Lindholm jäsen

Jouko Virtanen jäsen

Eila Koskinen jäsen

Kristina Knapas jäsen

Toimihenkilöt

Yhdistyksen toimintaa epävirallisena toiminnanjohtajana on pyörittänyt
Carita Virtanen.

Taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä on toiminut Aki Pennanen

Vahtimestarina Carita Virtanen. Sijaisina ja apulaisina ovat toimineet Jouko Virtanen, Sari Kuusto ja Kristina Knapas.

Yhdyskuntapalvelijat toimivat apulaisina erilaisissa vahtimestarin töissä.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tehtävistä on vastannut Kukka Lindholm ja hänen apunaan Carita Virtanen.


Kiinteistönhoitajana Jouko Virtanen.TAIMI II VUOKRAUSTOIMINTA
Taimi II yhdistyshuoneiston ylläpitäminen vaatii paljon varoja. Kuluneen vuoden aikana tiloja on vuokrattu balettikoululle, eläkeläisjärjestöille, laulun- ja haitarinsoiton opetukseen ja monille yhtiökokouksille sekä erilaisille myyntinäyttelyille. Tiloissamme toimii myös eläkeläisjärjestö, kameraseura ja urheilukalastajayhdistys. Tiloja on myös vuokrattu erilaisiin kokouksiin ja tapahtumiin.Toimitiloilla on iso merkitys Turkulaisten keskuudessa.


Kiinteistöstä As Oy Turun Koulukatu 17:lle maksettavat kuukausittaiset kulut ovat niin suuria, että tämän hetkisten vuokratulojen määrällä yhdistys ei tule pärjäämään montakaan vuotta tästä eteenpäin. Kaavamuutoshakemus on jätetty kaupungille.


Yhteistyö Turun Rautatieläisten raittiusyhdistyksen kanssa on lisääntynyt. Yhdistys kokoontuu Taimessa joka toinen kuukausi.


Työvaliokunnat

Työvaliokunnat ovat kokoontuneet toimintavuoden aikana useita kertoja. Johtokunnan työvaliokuntaan ovat kuuluneet: Reima Lindberg, Marja-Liisa Lumikangas, Carita ja Jouko Virtanen, sekä Kukka ja Esko Lindholm.Ohjelma- ja retkeilytoimikuntaan ovat kuuluneet: Marianne Lindberg, Kristina Knapas, Marja-Liisa Lumikangas, Jouko ja Carita Virtanen.


Taloustoimikunta
Taloustoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Taloustoimikuntaan ovat kuuluneet Reima ja Marianne Lindberg, Carita ja Jouko Virtanen sekä Kukka Lindholm.


Y H D I S T Y S T O I M I N T A

Sääntömääräisetkokoukset

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 5.2. Kokouksessa oli läsnä 11 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019. Kuultiin tilintarkastajien lausunto yhdistyksen taloudenhoidosta. Kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.


Vaalikokous

Vaalikokous pidettiin 2.11. Kokouksessa oli läsnä 17 yhdistyksen jäsentä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Päätettiin vuoden 2021 jäsenmaksuksi 10 euroa tai vapaaehtoinen kannatusmaksu vapaavalintainen summa. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin uudelleen Reima Lindberg, Esko Lindholm,
Carita Virtanen ja uutena Carita Tainio. Johtokunnassa jatkavat,
Auli Leinikka, Marja-Liisa Lumikangas, Kristina Knapas ja Jouko Virtanen.


Toiminnantarkastajiksi uudelleen Hilkka Östman KTM ja Marianne Lindberg sekä varatoiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Mikko Nieminen.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen Kukka Lindholm.
Tiedotus

Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana 2 kpl. Jäsenkirjeitä lähetettiin myös eräille yhdistystä lähellä oleville järjestöille sekä joillekin yksityishenkilöille ja viranomaisille.Toiminnasta ilmoitettiin yleensä Turun Sanomien yhdistyspalstoilla, kaupunkilehti Turkulaisessa. Yhdistystiedotteita oli myös ulkona olevassa ilmoitustaulussa sekä ikäihmisten palvelutori Poijussa. Lisäksi tiedot yhdistyksen tulevista tapahtumista löytyy yhdistyksen internet -sivuilta www.taimi2.fi.


K E R H O T O I M I N TA

TURUN KAKSIRIVISTEN TOIMINTAA VUONNA 2020

Vuosi 2020 oli Turun Kaksiriviset ry:n 25. toimintavuosi. Vuoden päättyessä yhdistykseen kuului 16 jäsentä/soittajaa.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Tapio Vainisto, sihteerinä Iiti Elomaa. Soittoharjoitukset pidettiin joka toinen maanantai klo 18-20, Taimi

II:n alakerrassa. Vuonna 2020 harjoitusiltoja oli parikymmentä ja niihin
osallistui 5-11 soittajaa. Turun Kaksiriviset on ollut, ja on, tyytyväinen harjoittelupaikkaansa ja esiintyy mielellään Raittiusyhdistys
Taimi II
järjestämissä tilaisuuksissa. Vuonna 2020 yhtye esiintyi raittiusyhdistyksen
tilaisuudessa 19. lokakuuta.

Videoklippejä esityksistä löytyy osoitteessa www.youtube.com.


HYMYTTÄRET ja TOTINEN POIKAHymyttäret ja Totinen Poika (H & Tp) – yhtye perustettiin vuonna 2015, josta lähtien se on keikkaillut Varsinais-Suomen alueella lähinnä

palvelutaloissa ja eri yhdistysten tilaisuuksissa. Vuonna 2016 yhtyeen suosio
kasvoi siinä määrin, että jäsenet katsoivat tarpeelliseksi ryhtyä harjoittelemaan
säännöllisesti ja "tosissaan". Kun saimme harjoittelupaikaksi Raittiusyhdistys Taimi II ansiosta yhdistyksen alakerran, olimme tavattoman iloisia ja harjoituksia ryhdyttiin
pitämään lähes viikottain.

Vuosi 2020 toi Hymyttärille ja Totiselle

Pojalle vain n. 5 keikkaa eri puolella Turkua ja sen lähialueita. Taimi II:ssa H & Tp esiintyi 24.2 kalevalajuhlassa ja 30.11 Taimen joulujuhlassa.

Yhtyeessä soittivat ja lauloivat vuonna 2020 seuraavat henkilöt:

Elomaa, Iiti, laulu ja kitara, rytmisoittimet

Klaukka Hanneli, laulu ja käsikirjoitukset

Korvensyrjä Päivi, kapellimestari, laulu ja kitara

Merta, Heljä, laulu ja koreografiat
Tuomi, Ilkka, laulu ja kitara, "totinen poika"


MAANANTAIKERHO

Kerhon piti kokoontua joka toinen maanantai klo 13.30.

Mutta korona-aika teki sen että osa näistä peruttiin.

Kerhon toiminta on tarkoitettu työttömille, eläkeläisille tai muuten työelämästä vapaana oleville henkilöille. Kerhon tilaisuudet ovat avoimia kaikille halukkaille, eikä osanottajilta vaadita yhdistyksen jäsenyyttä. Kerhoa on vetänyt Marianne Lindberg. Kahvituksen ja järjestelyt ovat hoitaneet Marianne ja Reima Lindberg sekä Carita ja Jouko Virtanen.

Suurimman osan kerhon ohjelmasta ovat muodostaneet eri alojen asiantuntijoiden luennot ja selostukset. Kerhon jäsenet ovat esittäneet myös omaa ohjelmaa: lauluja, pakinoita sekä runoja.


Yhteenveto kokoontumisista ja retkistä :

13.1 Jaakko Virtasen kuvaesitys, ”Jaakon tie” 23 henk

27.1 Turun raitiovaunut kuvaesitys. Koonnut Jaakko Virtanen 18 henk

1. - 2.2. Kirpputori myyjiä oli paljon ja tavara vaihtoi omistajaa, kävijöitä oli riittävästi 100 henk

5.2 Vuosikokous. Lounas ja kahvitarjoilu 11 henk

10.2 Sirpa Siekkeli esitteli jalkahoitola Kinttupisteen toimintaa 14 henk

24.2 Kalevalajuhla, Hymyttäret ja totinen Poika esittivät aiheeseen liittyvää musikkia ja lauluja 28 henk

9.3 Retki Leirikeskus Sinappiin, tutustuminen keskukseen ja ruokailu 19 henk

Tähän väliin iski korona tauko 23.3, 6.4, 22.4 ja 4.5 kerhot peruttiin.

7.9 Kuvaesitys Jaakko Virtanen, Purjehdusretki Saaristomerellä 14 henk

21.9 Tutustuttiin Turun Seudun Kuvataidekoulu Konstaan juotiin kahvit 11 henk

4.10 Teatteri Akselin näytelmä ”Pasi was here” 14 henk

19.10 Sketsi Meeri ja Pirjo, sekä Turun Kaksriviset Tapio Vainiston johdolla 24 henk

2.11 Vaalikokous, Lounas ja kahvitarjoilu 17 henk

16.11 Lauluryhmä ”Horsmat” ja runonlausuntaa Ulla Oksanen sekä tietovisa 32 henk.

30.11 Joulujuhla. Lauluyhtye Hymyttäret 19 henk.LUKUPIIRI
Lukupiiri on kokoontunut torstaisin klo 13. Yht. 19 kertaa.
Osanottajia keskimäärin 8/kerta. Luettavana Liisa Seppäsen ”Aika Velikulta” Hannes Hyvösen pitkä taival 1913-2015.. Lukijoina piirin oma väki. Vetäjänä on toiminut Marianne Lindberg.ILOINEN PAINONHALLINTA
Ryhmä on kokoontunut torstaisin klo 14. Yht. 19 kertaa,
Osanottajia keskimäärin neljä/kerta.
Aiheena terveys ja hyvinvointi. Kokoontumisissa punnitusta, verenpaineen mittausta sekä kevyttä ”jumppaa”. Ryhmää on vetänyt Marja-Liisa Lumikangas.KÄDENTAITOKERHO NÄPPÄRÄT SORMET

Kerho kokoontuu tiistaisin klo 10 - 13.
Kerho on kokoontunut 26 kertaa. Keskimäärin 5 osallistujaa kerta.

Kerhossa on tehty erilaisia kortteja, kudottu, kangaspuita käytetty ahkerasti, kahvipusseista tehtyjä kasseja, laukkuja ja kukkaroita ja mustekaloja (turvalonkero ) tehty

rintakoruja, laukkuja yms. Tehty lankapalloja, lankakeräkransseja,
suodatinpussitelineitä. Arpajaisiin on tehty palkintoja ja tuotteita on ollut
mahdollisuus ostaa monissa tilaisuuksissa.


MUU TOIMINTA


Jatkettiin projektia ”iloa yksinäisille vanhuksille”, ilahduttamaan kotona asuvia yksinäisiä vanhuksia.


Päihdeongelmaisten tukeminen heidän elämäntilanteissaan, jossa heitä tuetaan ja ohjataan terveellisiin elämäntapoihin ja virikkeellisiin toimin-toihin. Kokoontumiset ja yhteydenotot tarpeen mukaan kuukausittain.


VASTUULLISUUS-OHJELMAT
Toteutimme Turun kaupungin hyvinvointitoimialan avustuksella

Raittiuden Ystävien vastuullisuus-ohjelmia.


- Tipaton tammikuu

- Selvin päin kesään


- Ehkäisevän päihdetyön viikko

- Anna lapselle raitis jouluVIIDAKKO-OHJELMA JA MUU ELÄMÄNTAITO PROJEKTI
Projektin tarkoituksena on auttaa nuoria ja nuoria aikuisia omien valintojen tekemisessä, itsetunnon kehittämisessä ja suhtautumisessa tupakkaan ja muihin päihteisiin. Keskustelua on suuresti herättänyt myös vammaisten suhde alkoholiin yhdessä lääkkeiden kanssa.

Keskusteltu on myös vanhusväestön kasvavasta päihteiden käytöstä. Päihdeongelmaisen tukeminen yht. viisi kertaa.

Olemme aloittaneet yhteistyöprojektin syrjäytymisen vaarassa olevien ikäihmisten parissa.

Projektin tarkoituksena on ilahduttaa kotona asuvia yksinäisiä vanhuksia. Kädentaitokerho
Näppärät Sormet on toteuttanut tätä toimintaa aktiivisesti.
Erityisryhmien tanssi
Taimen tanssijoista Raisa Herpiö on edustanut Itseään ja Taimea vuoden aikana aktiivisesti.
Esiintymisiin on sisällytetty Viidakko-ohjelman teema.
Koreografiat on tehnyt Raisa Herpiö itse, käyttäen kehonkieltä ilmaisumuotona. Muuttaen tanssin peruseleet liikkeeksi ja tanssiksi. Käyttäen hyväksi meidän jokaisen ominaista tapaa liikkua ja olla läsnä. Teemana on tanssijan minäkuvan löytäminen ja tukeminen.


Harjoitukset
Koronan takia ei ole ollut harjoituksia eikä esiintymisiä CP-yhdistyksen kanssa Boccia harjoituksia ei ole ollut.EDUSTUKSET JA OSALLISTUMISET

Raittiuden Ystävät ry

Yhdistys toimii Raittiuden Ystävien paikallisyhdistyksenä ja on täten

mukana sen toiminnassa. Pirjo Vainio on liittovaltuuston-, hallituksen ja
vaalitoimikunnan jäsenenä sekä tositetarkastajana.

Liittovaltuuston edustajakokouksessa osallistujana on ollut Pirjo Vainio.Kustavin Lomavalkama Oy
Yhdistys omistaa 11 kappaletta Lomavalkama Oy:n osakkeita ja on näin osakkaana Lomavalkamassa.
Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet talkoovoimin toimintoihin.
Olemme vuokranneet toimitilaa hallituksen kokouksiin sekä yhtiökokouksiin.


Meripartiolippukunta Merenkävijäin tukiyhdistys ry
Meripartiolippukunnan toiminta on toistaiseksi lakkautettu.
Lippukunnan tilivarat ovat säilytyksessä Taimen tilillä.


L-S Liikenneturvallisuustyön Keskus ry LTTK
Yhdistys on keskuksen jäsen.


Joutsenon Opisto
Yhdistys on Opiston kannatusjäsenenä.


As Oy Turun Koulukatu 17

Yhdistys omistaa asunto-osakeyhtiöstä yhteen asuinhuoneistoon ja yhdistyksen toimitiloihin oikeuttavat asuinhuoneisto- ja yhdistys- huoneisto- osakkeet.

Taloyhtiön hallituksessa yhdistystä on edustanut, hallituksen puheenjohtajana Jouko Virtanen

Vanhustyön neuvottelukunta

Yhdistys on ollut mukana 40:stä eläkeläisjärjestöistä koostuvassa Vanhustyön neuvottelukunnassa.Terve kaupunki- toimisto
Yhdistys on erittäin läheisessä yhteistyössä Terve kaupunki toimiston kanssa.


Rikosseuraamuslaitos
Turun yhdyskuntaseuraamustoimisto
Yhdistys on aloittanut 3.8.2008 yhteistyön rikosseuraamuslaitoksen kanssa ottamalla palvelukseen yhdyskuntapalvelijoita, joka yhteistyö jatkuu edelleen. Yhdyskuntapalvelussa olevia henkilöitä pyrimme tukemaan päihteettömään ja terveelliseen tulevaan elämään sekä ohjaamaan arjen ratkaisuissa. Palvelupaikan yhdyshenkilöt Carita ja Jouko Virtanen

ovat käyneet rikosseuraamuslaitoksen koulutus picnic-risteilyllä toukokuussa.


LOPPUSANAT
Ry Taimi II kiittää kaikkia vapaaehtoisia jäseniään pyyteettömästä toiminnastaan ennaltaehkäisevän raittiustyön edistämiseksi. Ilman heitä ja heidän avoimia sydämiään Taimea ja toimintaa ei olisi.

Erityisesti kiitämme Carita ja Jouko Virtasta, jotka pyyteettömyydellään mahdollistavat Taimen tilojen käytön ja toiminnan ulkopuolisille henkilöille.


Samalla haluamme kiittää kaikkia tilojemme käyttäjiämme, valinnallanne olette antaneet panoksenne ja tukenne Turkulaiselle raittiustyölle ja 137-vuotiaalle Taimelle.

Saamme olla ylpeitä toiminnastamme aina.