TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Vuosi 2022 oli Ry TAIMI II ry:n 139. toimintavuosi.

139 vuoteen mahtuu paljon erilaista ja antoisaa toimintaa sekä ennaltaehkäisevää päihdetyötä.
Vuosi 2022 oli alkuun Covid 19 -pandemian takia haastava. Jäsenet eivät
päässeet mukaan yhdistyksemme järjestämiin retkiin ja tilaisuuksiin sekä
kerhotoiminta oli keskeytettävä.

” TAIMELAISET ” voivat aina olla ylpeitä yhdistyksestämme ja toiminnastamme.

Yhdistyksellämme ja toimitalollamme merkittävä sija turkulaisessa raittiustyössä,

sekä tapahtumapaikkana turkulaisille.


Jäsenistö

Vuoden alkaessa yhdistykseen kuului yhteensä 76 jäsentä. Vuoden aikana uusia jäseniä liittyi 2, 2 poistettiin ja omasta pyynnöstä kuolleita ei yhtään. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 76.
Merkkipäiviä vietettiin yhdistyksen piirissä seuraavasti:90 vuotta 85 vuotta

Vappu Alén Antero Kasvi

Marja-Leena Peitsalo

75 vuotta 70 vuotta

Marja Lehtonen Kirsti Lehtimäki

Sirpa Aaramo

Heljä Merta

65 vuotta

Tuija Takala


Elämän lakien mukaan

vanhenemista ei vältä kukaan.

Mutta henkemme ei vanhene,

vuos`vuodelta vain nuortuu se.


Kaikkia edellä mainittuja merkkipäivänsä viettäneitä on

muistettu Sari Kuuston tekemällä onnittelukortilla.


Johtokunta

Johtokunta piti toimintavuoden aikana kolme (3) kokousta.

Pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 43 pykälää.

Johtokunnan kokoonpano oli seuraavanlainen


Kukka Lindholm puheenjohtaja

Reima Lindberg varapuheenjohtaja

Carita Virtanen sihteeri/jäsenkirjuri

Carita Tainio jäsen

Marja-Liisa Lumikangas jäsen

Esko Lindholm jäsen

Jouko Virtanen jäsen

Sirkka Sippo jäsen

Kristina Knapas jäsen
ToimihenkilötYhdistyksen toimintaa epävirallisena toiminnanjohtajana on pyörittänyt
Carita Virtanen.

Taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä on toiminut Aki Pennanen Vahtimestarina Carita Virtanen. Sijaisina ja apulaisina ovat toimineet Jouko Virtanen, Sari Kuusto

ja Kristina Knapas. Yhdyskuntapalvelijat toimivat apulaisina erilaisissa vahtimestarin töissä. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tehtävistä on vastannut Kukka Lindholm ja hänen apunaan Carita Virtanen. Kiinteistönhoitajana Jouko Virtanen.Taimi II vuokraustoiminta

Taimi II yhdistyshuoneiston ylläpitäminen vaatii paljon varoja. Kuluneen vuoden aikana tiloja on vuokrattu balettikoululle, eläkeläisjärjestöille, laulun- ja haitarinsoiton opetukseen ja monille yhtiökokouksille sekä erilaisille myyntinäyttelyille.Tiloissamme toimii myös eläkeläisjärjestö, kameraseura ja urheilukalastusyhdistys. Tiloja on myös vuokrattu erilaisiin kokouksiin ja tapahtumiin.Toimitiloilla on iso merkitys Turkulaisten keskuudessa.

Kiinteistöstä As Oy Turun Koulukatu 17:lle maksettavat kuukausittaiset kulut ovat niin suuria, että tämän hetkisten vuokratulojen määrällä yhdistys ei tule pärjäämään montakaan vuotta tästä eteenpäin. Kaavamuutoshakemus on jätetty kaupungille.

Yhteistyö Turun Rautatieläisten raittiusyhdistyksen kanssa jatkuu. Yhdistys kokoontuu Taimessa joka toinen kuukausi.Työvaliokunnat


Työvaliokunnat ovat kokoontuneet toimintavuoden aikana useita kertoja. Johtokunnan työvaliokuntaan ovat kuuluneet: Reima Lindberg, Marja-Liisa Lumikangas, Carita ja Jouko Virtanen, sekä Kukka ja Esko Lindholm.


Ohjelma- ja retkeilytoimikuntaan ovat kuuluneet: Marianne Lindberg, Kristina Knapas, Marja-Liisa Lumikangas, Carita Tainio, Jouko ja Carita Virtanen.Taloustoimikunta


Taloustoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Taloustoimikuntaan ovat kuuluneet Reima ja Marianne Lindberg, Carita ja Jouko Virtanen, sekä Kukka Lindholm.
Y H D I S T Y S T O I M I N T A

SääntömääräisetkokouksetVuosikokous

Vuosikokous pidettiin 7.2. Kokouksessa oli läsnä 11 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen taloudenhoidosta. Kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Vaalikokous

Vaalikokous pidettiin 14.11. Kokouksessa oli läsnä 9 yhdistyksen jäsentä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. Päätettiin vuoden 2023 jäsenmaksuksi 10 euroa tai vapaaehtoinen kannatusmaksu vapaavalintainen summa. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin uudelleen.
Reima Lindberg, Esko Lindholm,
Carita Virtanen ja Carita Tainio. Johtokunnassa jatkavat
Marja-Liisa Lumikangas, Kristina Knapas, Jouko Virtanen ja uutena Sirkka Sippo

Toiminnantarkastajiksi uudelleen Hilkka Östman KTM ja Marianne Lindberg sekä varatoiminnantarkastajaksi valittiin uudelleen Mikko Nieminen.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen Kukka Lindholm.


Tiedotus

Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana 2 kpl. Jäsenkirjeitä lähetettiin myös eräille yhdistystä lähellä oleville järjestöille sekä joillekin yksityishenkilöille ja viranomaisille.

Toiminnasta ilmoitettiin yleensä Turun Sanomien yhdistyspalstoilla. Yhdistystiedotteita oli myös ulkona olevassa ilmoitustaulussa.

K E R H O T O I M I N TA

TURUN KAKSIRIVISTEN TOIMINTAA VUONNA 2022Vuosi 2022 oli Turun Kaksiriviset ry:n 27. toimintavuosi. Vuoden päättyessä

yhdistykseen kuului 16 jäsentä/soittajaa.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Tapio Vainisto, sihteerinä Iiti Elomaa.

Soittoharjoitukset pidettiin joka toinen maanantai klo 18-20, Taimi II:n alakerrassa. Vuonna 2022
harjoitusiltoja oli parikymmentä ja niihin osallistui 5-11 soittajaa. Turun
Kaksiriviset on ollut, ja on, tyytyväinen harjoittelupaikkaansa ja esiintyy
mielellään Raittiusyhdistys Taimi II
järjestämissä tilaisuuksissa.

Videoklippejä esityksistä löytyy osoitteessa www.youtube.com. HYMYTTÄRET ja TOTINEN POIKA
Hymyttäret ja Totinen Poika (H & Tp) – yhtye perustettiin

vuonna 2015, josta lähtien se on keikkaillut Varsinais-Suomen alueella lähinnä
palvelutaloissa ja eri yhdistysten tilaisuuksissa. Vuonna 2016 yhtyeen suosio
kasvoi siinä määrin, että jäsenet katsoivat tarpeelliseksi ryhtyä
harjoittelemaan säännöllisesti ja "tosissaan". Kun saimme
harjoittelupaikaksi Raittiusyhdistys
Taimi II
ansiosta yhdistyksen alakerran, olimme tavattoman iloisia ja
harjoituksia ryhdyttiin pitämään lähes viikottain.

MAANANTAIKERHO

Kerhon piti kokoontua joka toinen maanantai klo 13.30.

Mutta korona-aika teki sen, että osa näistä peruttiin.

Kerhon toiminta on tarkoitettu työttömille, eläkeläisille tai muuten työelämästä vapaana oleville henkilöille. Kerhon tilaisuudet ovat avoimia kaikille halukkaille, eikä osanottajilta vaadita yhdistyksen jäsenyyttä. Kerhoa on vetänyt Marianne Lindberg. Kahvituksen ja järjestelyt ovat hoitaneet Marianne ja Reima Lindberg sekä Carita ja Jouko Virtanen.

Suurimman osan kerhon ohjelmasta ovat muodostaneet eri alojen asiantuntijoiden luennot ja selostukset. Kerhon jäsenet ovat esittäneet myös omaa ohjelmaa: lauluja, pakinoita sekä runoja.

Yhteenveto kokoontumisista ja retkistä :24.1 Päiväkahvila, Joukon kuvaesitys 12 hlö31.1 Päiväkahvila, Joukon kuvaesitys 7 hlö

21.2 Päiväkahvila, Joukon kuvaesitys 5 hlö

28.2 Kalevalan päivä, päiväkahvila 8 hlö

koronarajoitukset päättyivät

4.4 Retki Paimion teatteriin Entisten nuorten kykykisa 9 hlö
9.5 Kevätjuhla 3 kuoron esitykset Eläkeliiton Tenhot, Horsmat ja Hymyttäret ja totinen poika 52 hlö

13.9 Kuvaesitys, Jaakko Virtanen, Oslon kuvia 8 hlö

26.9 Retki Vilkkimäen kahvimuseoon 17 hlö10.10 Digiopastus, Antero Kasvi ja Juhani Pörtfors 8 hlö

16.11 Kaarina teatteri, Terveydeksi farssi 18 hlö


14.11 Vaalikokous, lounas ja kahvi 9 hlö


28.11 Joulujuhla Kaksriviset, Sketsi Meeri ja Pirjo 23 hlö

LUKUPIIRI

Lukupiiri on kokoontunut torstaisin klo 13. Yht. 23 kertaa.

Osanottajia keskimäärin 8/kerta. Luettavana Sofi Oksasen ”Norma”. Tästä kirjasta ei pidetty. Ilkka Remeksen

”Hiroshiman portti” ei luettu. ”Vihreät oksat”. Lukijoina piirin oma väki. 24.11 Juhlistimme Mirjam Salosen 98 v. saamaa valkoisen ruusun
ritarikunnan Lotta merkkiä. Vetäjänä on toiminut Marianne Lindberg.ILOINEN PAINONHALLINTA

Ryhmä on kokoontunut torstaisin klo 14. Yht. 23 kertaa,

Osanottajia keskimäärin neljä/kerta.

Aiheena terveys ja hyvinvointi. Kokoontumisissa punnitusta, verenpaineen mittausta sekä kevyttä ”jumppaa”. Ryhmää on vetänyt Marja-Liisa Lumikangas.

KÄDENTAITOKERHO NÄPPÄRÄT SORMET

Kerho kokoontuu tiistaisin klo 10 - 12.

Kerho on kokoontunut 21 kertaa. Keskimäärin 3 osallistujaa kerta.

Kerhossa on tehty erilaisia kortteja, kudottu, kangaspuita käytetty ahkerasti, kahvipusseista tehtyjä esineitä. Arpajaisiin on tehty palkintoja ja tuotteita on ollut

mahdollisuus ostaa monissa tilaisuuksissa.

Jatkettiin projektia ”iloa
yksinäisille vanhuksille”, ilahduttamaan kotona asuvia yksinäisiä vanhuksia. Lokakuussa
aloitettiin tilkkupeitteen tekoa jämälangoista.

Järjestettiin Kirpputori/Myyjäiset 19 ja 20.3 sekä 26 ja 27.3. Myyjiä oli jokaisena päivänä

yli 10.


Päihdeongelmaisten tukeminen heidän elämäntilanteissaan, jossa heitä tuetaan ja ohjataan terveellisiin elämäntapoihin ja virikkeellisiin toimin-toihin. Kokoontumiset ja yhteydenotot tarpeen mukaan kuukausittain.

VASTUULLISUUS-OHJELMATToteutimme Turun kaupungin hyvinvointitoimialan avustuksellaRaittiuden Ystävien vastuullisuus-ohjelmia.

-

Tipaton tammikuu

-

Selvin päin kesään

-

Ehkäisevän päihdetyön viikko

-

Anna lapselle raitis jouluVIIDAKKO-OHJELMA JA MUU ELÄMÄNTAITO PROJEKTI
Projektin tarkoituksena on auttaa nuoria ja nuoria aikuisia omien valintojen tekemisessä, itsetunnon kehittämisessä ja suhtautumisessa tupakkaan ja muihin päihteisiin. Keskustelua on suuresti herättänyt myös vammaisten suhde alkoholiin yhdessä lääkkeiden kanssa.

Keskusteltu on myös vanhusväestön kasvavasta päihteiden käytöstä. Päihdeongelmaisen tukeminen yht. viisi kertaa.

Olemme aloittaneet yhteistyöprojektin syrjäytymisen vaarassa olevien ikäihmisten parissa.

Projektin tarkoituksena on ilahduttaa kotona asuvia yksinäisiä vanhuksia.
Kädentaitokerho Näppärät Sormet on toteuttanut tätä toimintaa aktiivisesti.

Erityisryhmien tanssi

Taimen tanssijoista Raisa Herpiö on edustanut Itseään ja Taimea vuoden aikana aktiivisesti.

Esiintymisiin on sisällytetty Viidakko-ohjelman teema.Koreografiat on tehnyt Raisa Herpiö itse, käyttäen kehonkieltä ilmaisumuotona. Muuttaen tanssin peruseleet liikkeeksi ja tanssiksi. Käyttäen hyväksi meidän jokaisen ominaista tapaa liikkua ja olla läsnä. Teemana on tanssijan minäkuvan löytäminen ja tukeminen.
Harjoitukset

Koronan takia ei ole ollut harjoituksia eikä esiintymisiä

CP-yhdistyksen kanssa Boccia harjoituksia ei ole ollut.


EDUSTUKSET JA OSALLISTUMISET

Raittiuden Ystävät ry

Yhdistys toimii Raittiuden Ystävien paikallisyhdistyksenä ja on täten mukana sen toiminnassa.

Kustavin Lomavalkama Oy Yhdistys omistaa 11 kappaletta Lomavalkama Oy:n osakkeita ja on näin osakkaana Lomavalkamassa. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet talkoovoimin toimintoihin. Olemme vuokranneet toimitilaa hallituksen kokouksiin sekä yhtiökokouksiin. Carita Virtanen toimii Lomavalkama Oy:n taloudenhoitajana.

Meripartiolippukunta Merenkävijäin tukiyhdistys ry

Meripartiolippukunnan toiminta on toistaiseksi lakkautettu.

Lippukunnan tilivarat ovat säilytyksessä Taimen tilillä.


L-S Liikenneturvallisuustyön Keskus ry LTTK Yhdistys on keskuksen jäsen.

Joutsenon Opisto Yhdistys on Opiston kannatusjäsenenä.
As Oy Turun Koulukatu 17 Yhdistys omistaa asunto-osakeyhtiöstä yhteen asuinhuoneistoon ja yhdistyksen toimitiloihin oikeuttavat asuinhuoneisto- ja yhdistys- huoneisto- osakkeet. Taloyhtiön hallituksessa yhdistystä on edustanut hallituksen puheenjohtajana Jouko Virtanen
Vanhustyön neuvottelukunta
Yhdistys on ollut mukana 40:stä eläkeläisjärjestöistä koostuvassa Vanhustyön neuvottelukunnassa.
Terve kaupunki- toimisto Yhdistys on erittäin läheisessä yhteistyössä Terve kaupunki toimiston kanssa.

Rikosseuraamuslaitos/ Turun yhdyskuntaseuraamustoimisto

Yhdistys on aloittanut 3.8.2008 yhteistyön rikosseuraamuslaitoksen kanssa ottamalla palvelukseen yhdyskuntapalvelijoita, joka yhteistyö jatkuu edelleen. Yhdyskuntapalvelussa olevia henkilöitä pyrimme tukemaan päihteettömään ja terveelliseen tulevaan elämään sekä ohjaamaan arjen ratkaisuissa. Palvelupaikan yhdyshenkilöt Carita ja Jouko Virtanen
ovat käyneet rikosseuraamuslaitoksen koulutus picnic-risteilyllä toukokuussa.

LOPPUSANAT

Ry Taimi II kiittää kaikkia vapaaehtoisia jäseniään pyyteettömästä toiminnastaan ennaltaehkäisevän raittiustyön edistämiseksi. Ilman heitä ja heidän avoimia sydämiään Taimea ja toimintaa ei olisi.

Erityisesti kiitämme Carita ja Jouko Virtasta, jotka pyyteettömyydellään mahdollistavat
Taimen tilojen käytön ja toiminnan ulkopuolisille henkilöille.

Samalla haluamme kiittää kaikkia tilojemme käyttäjiämme, valinnallanne olette antaneet panoksenne ja tukenne turkulaiselle raittiustyölle ja 139-vuotiaalle Taimelle.Saamme olla ylpeitä toiminnastamme aina.RAITTIUSYHDISTYS TAIMI II ry.

Johtokunta