taimi2p.jpgKokoukset ja varsinainen yhdistystoiminta

Kokoukset

Yhdistys pitää seuraavat sääntömääräiset kokoukset:

Vuosikokous

Sääntöjen mukaan kokous on pidettävä viimeistään 10. helmikuuta. Kokouksessa hyväksytään edellisen toimintavuoden toimintakertomus, vahvistetaan edellisen toimintavuoden tilinpäätös, kuullaan toiminnantarkastajien lausunto tilien ja talouden hoidosta sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille edelliseltä toimintavuodelta.

Vaalikokous

Sääntöjen mukaan kokous on pidettävä marras-, joulukuussa. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi. Valitaan neljä (4) jäsentä, puolet johtokunnasta seuraaviksi (2v) toimintavuosiksi nyt erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle. Valitaan tilintarkastajat, päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.

Tiedotus ja markkinointi

Vastuullisuus- ja Viidakko-ohjelmilla sekä kampanjoilla tuetaan toimenpiteitä, jotka auttavat eri kohderyhmiä tekemään hyviä elämäntapavalintoja ja rajoittamaan päihteiden käyttöä. Toteutus: Sähköinen ja painettu media, kirjeet ja tiedotteet, messut ja erilaiset tilaisuudet sekä myös mm. yhteistyö kansainvälisten toimijoiden kanssa.

  • www.sivut, messut, lehti, jäsenkirjeet, kuntakirjeet, aloitteet, mainonta, kirjasto, kansainvälinen yhteistyö.

VASTUULLISUUS – OHJELMAT

Tavoitteena on tukea vanhemmuutta. Kannustaa isovanhempia ja muita oheiskasvattajia tukemaan perhettä erityisesti lasten ja nuorten päihteettömän elämäntavan edistämiseksi. Edistää aikuisten yhteistä kasvatusvastuuta ja tukea nuorten päihteettömyyttä.

KAMPANJAT

  • Ehkäisevän päihdetyön viikko
  • Anna lapselle raitis joulu
  • Selvin päin kesään
  • Tipaton tammikuu
  • Jäsenhankinta
  • Kännikapina

Päihteettömän elämäntavan esille nostaminen, tilanneraittius joulun juhlinnassa, yhteiskunnallisen tietoisuuden kohottaminen, päihteettömyys-valintojen edistäminen.

Toteutus, teematilaisuudet, julistenäyttely, kirjoituskilpailut, mediakampanja, julisteiden levitys, kirjekampanja, koulut ja oppilaitokset, tiedotteet, lehtikirjoitukset. Kännikapina, joka liittyy vuoden teemaan Selittämättä Selvin Päin. Kännikapina ei ole lyhytkestoinen kampanja vaan jatkuva liike, johon kaikki kansalaiset ja järjestöt ovat tervetulleita osallistumaan.

Päihdeongelmaisten tukeminen

Olemme aloittaneet vuonna 1999 aikuisilta aikuisille projektin, jonka tarkoituksena on auttaa raitistuneita entisiä päihdeongelmaisia heidän ongelmissaan ja tukea heitä omaan itsenäiseen elämään tukihenkilöverkoston kautta. Viime vuonna järjestimme koulutustilaisuuksia joihin osallistui neljä tuettavaa ja kaksi tukihenkilöä.

Ryhmä on kokoontunut useita kertoja. Tätä toimintaa on tarkoitus kehittää ja monipuolistaa erilaisella koulutuksella ja virikkeellisellä toiminnalla.

Liikuntatoiminta

Pyrimme aktivoimaan jäseniämme kunto- ja hyötyliikunnan pariin. V-S:n Raittiuspiirin Urheiluparlamentissa olemme mukana.